Verksamhetsbeskrivning

AVAmatik Industriell Automation AB har sitt kontor i ett samhälle 40km norr om Göteborg som heter
Lödöse. Vi är ett teknikföretag som konstruerar och bygger elektriska automatikutrustningar,
apparatskåp, innehållande senaste teknik. Vi bygger apparatskåp till alla tänkbara industriella
applikationer efter egna eller andras underlag. Vi levererar automatikutrustningar till såväl den
svenska som utländska industrin.

Affärsidé

Att inom området industriell automation utveckla och tillverka automatikutrustningar, efter
egna eller kundanpassade underlag med hög teknisk kvalité och kreativa lösningar, till ett
minimum av kostnader för att stärka såväl våra som kunders konkurrensförmåga.

Tjänster / Produkter

Vår kompetens inom konstruktion och tillverkning av automatikutrustningar har inneburit
att vi bland våra kunder finner teknikföretag inom många olika branscher som t.ex :

Bilindustrin

Livsmedelsindustrin

Läkemedelsindustrin

Träindustrin

Processindustrin

Maskintillverkare

Pappersindustrin

Värmeverk

Vilka system använder AVAmatik AB ?

AVAmatik AB är ett företag som anpassar sig efter kundens önskemål och har därför erhållit
erfarenhet av flera på marknaden förekommande PLC- och HMI-system som t.ex :

Siemens

Telemecanique/Modicon

Allen Bradley

ABB/SattControl

Citect

Mitsubishi

Hitachi

Omron

IFM-styrsystem

Factory Link